Authentic 2 Go Instagram Follow Us on Twitter Like us on Facebook

Kompanija Rastoder zapošljava saradnike u sektoru finansija i računovodstva

Kompanija Rastoder raspisala je konkurs za diplomirane ekonomiste koji žele da postanu deo „Derby“ porodice u Južnoj Americi. 

Za radno mesto: 
Direktor finansija (Machala,Ecuador)
― Saradnik u finansijama i računovodstvu (Guayaquil, Ecuador) 

Buduće zaposlene očekuje dinamično radno okruženje, odlične mogućnosti za lični razvoj i dalje profesionalno napredovanje. 

Rastoder grupacija je najveći uvoznik banana za Balkan i šesti distributer na svetu. Kompanija se medjunarodnom trgovinom bananama bavi već više od dve decenije i danas je medju najuspešnijim distributerima na svetu. Razvila je jedan od vodećih svetskih brendova „Derby“ pod čijim imenom se distribuiraju najkvalitetnije banane iz Ekvadora i agrumi iz Južne Afrike i Argentine. Osnovna delatnost kompanije Rastoder je uvoz i izvoz voća i povrća, trgovina voćem i povrćem, veleprodaja, maloprodaja i distribucija svežeg voća i povrća. Sa centralom u Ljubljani, kompanija uspešno posluje i na svim svetskim tržištima. 

FINANSIJSKI DIREKTOR 

Opis posla
― Organizovanje i rukovodjenje sektorom 
― Sastavljanje periodičnih planova novčanih tokova 
― Sastavljanje izveštaja o izvršenim stavkama planova 
― Analiziranje izveštaja 
― Praćenje, analiza i kontrola poslovanja 
― Praćenje, analiza i kontrola platnog prometa 
― Rukovodjenje i kontrola poslova robnog i finansijskog knjigovodstva 
― Pregovaranje sa dužnicima o rešavanju dugovanja 
― Utvrdjivanje pravila i kriterijuma u vezi sa odobravanjem kredita
― Kontrola korišćenja kredita 
― Unapredjenje poslovanja

Neophodne kvalifikacije 
― Diploma Ekonomskog fakulteta 
― Minimum 3 godina radnog iskustva na rukovodećoj poziciji u oblasti finansija i računovodstva 
― Odlično poznavanje španskog jezika 
― Odlično poznavanje engleskog jezika 
― MS Office 

SARADNIK U FINANSIJAMA I RAČUNOVODSTVU 

Opis posla
― Kontrola evidentiranja svih poslovnih promena u skladu sa MRS i MSFI, važećom zakonskom regulativom, propisima i standardima 
― Formalna i računska kontrola robno-materijalne dokumentacije, uključujući i sve druge evidencije koje su propisane a predstavljaju zakonsku obavezu 
― Praćenje, kontrola i usaglašavanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom prema Pravilniku o kontnom okviru
― Kontrola, knjiženje i evidencija zarada i poreza na zarade 
― Priprema i podrška pri izradi periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja, poreskih bilansa i drugih izveštaja u skladu sa zakonom i internim kompanijskim pravilima 
― Učestvuje u izradi poslovnih planova i izvještaja o poslovanju iz područja delatnosti službe 
― Komunicira i saradjuje sa spoljnim komitentima 
― Ostali administrativni poslovi

Neophodne kvalifikacije 
― Nivo obrazovanja –VSS/VS- finansijskog, ekonomskog ili računovodstvenog smera  
― Aktivno znanje španskog jezika 
― Aktivno znanje engleskog jezika 
― MS Office 

Konkurs je otvoren do 30. 9. 2015. 

Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu da pošalju CV sa fotografijom i motivacionim pismom na 
e mail adresu: office@authentic2go.rs. 

Kompanija Rastoder zadržava pravo da na razgovor pozove samo kandidate koji udju u uži izbor. 

© 2014 Authentic2go. Sva prava zadržana. Designed & developed by Web Factory