Authentic 2 Go Instagram Follow Us on Twitter Like us on Facebook

Tim

AUTHENTIC2GO su talentovani, drugačiji i na uspeh naučeni ljudi.

Dugogodišnje iskustvo stekli smo radeći u specijaliozovanim agencijama za odnose s javnošću, učeći od najboljih.

Petnaestogodišnji rad sa najvećim svetskim kompanijama i našim preduzećima dao nam je veliko samopouzdanje, ali i znanje najrazličitijih industrijskih oblasti.

Saradnja sa velikim i malim kompanijama, internacionalnim i domaćim, profitnim i neprofitnim sektorom, omogućila nam je praktično razumevanje raznolikih tržišta.

Dobru energiju, na dobar način, prenosimo i našim klijentima i saradnicima i to je ono po čemu smo prepoznatljivi i rado prihvaćeni u  društvu.

Fokusirani smo isključivo na uspeh.

Sa najvišim standardima smo uvek u službi klijenata, a naša nezavisnost nam dopušta da budemo fleksibilni, nepredvidivi i maštoviti.

© 2014 Authentic2go. Sva prava zadržana. Designed & developed by Web Factory