Authentic 2 Go Instagram Follow Us on Twitter Like us on Facebook

U Ekvador da stigneš, pazi da se ne oklizneš !

Nagradna igra  "U Ekvador da stigneš, pazi da se ne oklizneš" u IDEA maloprodajnim objektima


Društvo sa ograničenom odgovornošću AUTHENTIC2GO d.o.o. Beograd, donelo je odluku  da se organizuje nagradna igra u robi i uslugama pod nazivom ""U Ekvador da stigneš, pazi da se ne oklizneš" u trajanju od 07.11. do 06.12.2016. godine.

NAZIV, OPIS I VREME TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Organizuje se nagradna igra u robi i uslugama.

Naziv nagradne igre je "U Ekvador da stigneš, pazi da se ne oklizneš".

Potrošači učestvuju u nagradnoj igri kupovinom u minimalnoj vrednosti od 100 dinara Derby banana koje postoje u redovnom asortimanu u svim IDEA objektima na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko ostvari navedenu kupovinu, potrošač može da učestvuje u nagradnoj igri tako što će na kratak broj servera 4242, putem mobilnog telefona, poslati SMS poruku sa brojem nagradnog koda koji se nalazi na fiskalnom računu koji mu je izdat nakon kupovine.

Potrošač će dobiti povratnu poruku sa zahvalnicom na učešću.  Neophodno je da potrošač sačuva poruku, kao i fiskalni račun.  

Asortiman proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri su Derby banane koje se nalaze u redovnoj ponudi u Idea objektima.

Svakom kupovinom u minimalnoj vrdnosti od 100 dinara Derby banana potrošači stiču pravo da učestvuju u nagradnoj igri. Slanjem SMS poruke sa nagradnim kodom koji se nalazi na fiskalnom računu, a koji se dobija po obavljenoj kupovini, na broj operatera 4242 potrošač učestvuje u nagradnoj igri. Cena poslate poruke se naplaćuje po važećim tarifama mobilnog operatera. Cena poruka po mobilnim operaterima je sledeća:

MTS

·         prepaid korisnici - 3,6 din

·         postpaid korisnici - 5,9 din

TELENOR

·         prepaid korisnici - 3,6 din

·         postpaid korisnici - 3,6 din

VIP

·         prepaid korisnici - 5,9 din

·         postpaid korisnici - 4,9 din

Po slanju poruke, potrošač će dobiti povratnu poruku, kojom mu se potvrdjuje učešće u nagradnoj igri.

Broj poslatih poruka je neograničen i zavisi od ostvarene kupovine, odnosno onoliko puta koliko potrošač kupi Derby banane (za minimum 100 dinara) toliko puta može da učestvuje u nagradnoj igri. Svaki potrošač ulazi u finalno izvlačenje onoliko puta koliko pošalje jedinstvenih nagradnih kodova za izvlačenje.

Organizuje se jedno, finalno izvlačenje nagrada dana 06.12., u kojem učestvuju svi kodovi koje su potrošači poslali zaključno sa danom 04.12. do kraja radnog vremena objekta. Ukoliko objekat radi 24h, vreme do kada će moći da se pošalju kodovi je zaključno sa 04.12.. do 23:59h.

Učesnik nagradne igre može biti dobitnik više nagrada finalnog izvlačenja.

Dobitnik je obavezan da prilikom preuzimanja nagrade pokaže originalni fiskalni račun koji je dobio po obavljenoj kupovini a sa kojeg je poslao nagradni kod kao i poruku koju je dobio kao potvrdu o učestvovanju u nagradnoj igri.

Nagradna igra traje od 07.11. do 06.12.  Finalno izvlačenje nagrada će biti 06.12.2016.

USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu učestvovati sva fizička lica, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije osim zaposlenih u privrednom društvu priredjivača i svim preduzećima – trgovačkim lancima i kooperantima koja su na bilo koji  način saradjivali na pripremi i realizaciji nagradne igre. Takodje u nagradnoj igri mogu učestvovati i potrošači IDEA online prodavnice, odnosno sva fizička lica. Pravna lica ne mogu biti učesnici nagradne igre.

Učestvovanjem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U NAGRADNOJ IGRI I PRAVILIMA IGRE 

Pravila igre objavljena su na sajtu trgovinskog lanca IDEA, sajtu priredjivača Autgentic2go,  kao i na vidnom mestu u prodajnim objektima u kojima se nagradna igra priredjuje.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond je sledeći:

• 3 x 2 putovanja u Ekvador

• 100 vaučera od po 1,000 rsd za kupovinu u IDEA maloprodajnim objektima

• 15 seckalica BL4009KH TRISTAR 

• 15 ručnih miksera HOME MX-4160KH TRISTAR

NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRDJIVANJA DOBITNIKA KAO I NADZOR NAD TIM POSTUPKOM

Finalno izvlačenje nagrada održaće se u sedištu kompanije “Mercator S”d.o.o., dana 06.12. Kontrolu ispravnosti izvlačenja nagrada kao i rešavanje eventualnih prigovora dobitnika vršiće Komisija od tri (3) člana, koju će naknadno imenovati uprava Priredjivača posebnom odlukom.

Izvlačenje će se obaviti putem softvera koji će nasumično izabrati dobitni kod. Nakon izvlačenja kodova, na osnovu brojeva telefona sa kojeg je izvučeni kod poslat, kontaktiraće se dobitnici nagrada. U slučaju da se dobitnik nagrade ne javi, biće mu poslata poruka sa informacijom da je dobitnik nagrade. Ako se u roku od 5 dana dobitnik ne javi, nagrada će biti dodeljena drugom dobitniku. Tokom izvalačenja će se izvući i 10 rezervnih dobitnika.

Komisija će sačiniti zapisnik u tri (3) primerka u koji se upisuju podaci o dobitniku nagrade. Zapisnik potpisuju članovi Komisije i ovlašćeno lice Priredjivača.

Imena svih dobitnika biće istog dana kada su i izvučeni objavljeni na zvaničnom sajtu www.idea.rs

Dobitnici nagradne igre, osvojene nagrade preuzimaju u objektu  u kojem su i  obavili kupovinu.

SAGLASNOST

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost i pristanak da:

-  se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima

-   se njihovi lični podaci, ime, prezime, adresa, slika i video materijal mogu od strane Priredjivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti učesnika, kao i da ih Priredjivač može kontaktirati isključivo u svrhe priredjivanja ove nagradne igre i promocije proizvoda i usluga priredjivača.

-   svi lični podaci, kako učesnika tako i dobitnika u nagradnoj igri, biće korišnjeni isključivo u skladu sa članom 10. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glanik RS”, br.97/08, 104/09, 68/12, 107/12).

 

 
© 2014 Authentic2go. Sva prava zadržana. Designed & developed by Web Factory